شما در
صفحه اصلی هستید
جوان عزیزی که به دنبال معنویت می گردی
احساس ناامیدی را در تو می بینم
از تمام دروغهای پیشوایانت خسته شده ای،

مبارزه تو با اقتصاد ، محیط اطرافت و سرگرمیهای بیش از اندازه هرگز تو را خشنود نمی سازند!

و ظاهراً زنده بنظر میرسی! ... اما در واقع بین مرده های متحرک هستی! ندای درونت فریاد می زند که من میخواهم آزاد شوم! از گودال انحراف و گمراهی نجات پیدا کنم! از ناامیدی جهنم بیرون آیم! از شیوه های زندگی بی ارزش رها شومباید از این هرج و مرج این زمانه جان سالم بدر ببرم و دارای قدرت واقعی متعلق به یک خانواده واقعی باشم

جوان عزیزی که به دنبال معنویت میگردی، تو جای خود را برای کشف رویاهایت پیدا کرده ای
جایی که درآن حقیقت، عشق پایدار و شیوه های مطمئن را می توان پیدا کرد Ourplace

هر روز به خدا پناه ببر
پیام رحمت و کتاب مقدس خدای واقعی را بخوان وبکار ببر
با قدرت الهی از هرج ومرج، خشونت و ویرانی این زمانه جان سالم بدر ببرشاد باش محبوب خدا! ... شاد باش! ... زیرا خدا خودش تو و وابستگان تو را برای دوست داشتن، مراقبت و فراهم نمودن تمام نیازهای زندگیتان برگزیده است. هزاران سال است که خدا این کار را برای میلیونها نفر انجام داده است، افرادیکه کمی جرات توکل کردن به او را در خود دیدند تا اینکار را برای آنها انجام دهد

جایی است که ... برای خودتان کشف می کنید و خدا شما را در حین زندگی و در سطح ایمان یا بی ایمانی به او به پیشواز شما خواهد آمد، ... خدا خودش شخصاً برشما ظاهر خواهد شد ... Ourplace

پیام پیامبر خدای متعال بنام عیسی مسیح است که از طرف خدا انتخاب، آموزش و تدهین شده است تا یکی از منشی ها، سخنگویان و ماموران تحویل آنچه که خدا می گوید باشد hendrickus-ofOurplace

همه چیز در این مقوله توسط اعضای دیگرخانواده جهانی خداوند انجام شده و در زندگی روزمره اشان باقی مانده است. تمام آن آزاد و فارغ از قید و بند است!


ای جوانی که به دنبال معنویات هستی، هم اکنون زمان آن فرا رسیده که کاملاً در راه زندگی خدا وارد شوی!
حق انتخاب با توست! آیا زندگی را... انتخاب می کنی... یا مرگ را!

روی اعلامیه و پیامهای خدا کلیک کنید

* * * * * * * * * * * * *

خوش آمدید www.hendrickus-ofOurplace.com به
جایی برای شما که با قدرت الهی در راه خدا از هرج و مرج این زمانه جان سالم بدر ببرید


www.hendrickus-ofOurplace.com بیاری خداوند و به توانایی خود شما و دیگران ما را به گسترش وب سایت
برای کمک به تمام افرادیکه صادقانه از خدا طلب کمک می کنند، ادامه می دهید

در حال حاضر به زبان انگلیسی می باشد www.hendrickus-ofOurplace.com این وب سایت بنیادی
ادامه دهید Ourplace اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید، لطفاً به جستجوی مطالب در این وب سایت

درحالیکه خداوند تمام منابع را برای ما فراهم می سازد، تمام صفحات این وب سایت و اطلاعات خود را به زبان مادری شما تنظیم خواهیم کرد

                                                                       اگر تمایل به کمک (مالی ) دارید، لطفاً دریغ نورزید                                                                        

1. بهترین ترجمه-اقتباس را به زبان مادری خود بما ارائه دهید
اعلامیه، دفترچه یا جزوه را به زبان مادری خود بما ارائه داده و به آدرس ایمیل ما
ارسال نمائید hendrickus@gmail.com

Ourplace در مورد وب سایت ما از مشاوران زبان خود درخواست می کنیم تا اهدایی شما را بررسی و از پیشنهادات شما بطور مناسب استفاده کنند،
از خداوند برای کمک شما بسیار سپاسگزاری می شود.

2. اهدایی مالی را مورد مطالعه قرار دهید
جهت پرداخت هزینه ترجمه – اقتباس هر یک از قسمتهای وب سایت ما مثل اعلامیه، کتابچه یا جزوه به زبان مادری خودتان شما می توانید اهدایی مالی خود را به
رسال دارید hendrickus of Ourplace

P O BOX 2636
RICHMOND HILL    ONTARIO    L4E 1A6   CANADA
(Richmond Hill is just North of Toronto, Canada)
شمال تورنتو، كنادا (RICHMOND HILL) منطقه

این وجوه را می توان بصورت نقد یا چک به این آدرس ارسال داشت. ما به خدا ایمان داریم که از
این پولها محافظت می کند. تا بحال هیچکدام از این اهدائیها گم یا دزدیده نشده اند.
شکر خدا

انتقال دهید hendrickus of Ourplace یا می توانید مستقیماً به حساب بانکی واریز نمائید یا از طریق حساب بانکی خود به
شما می توانید ارز رایج کشورتان را مستقیماً از بانک خود یا هر گونه خدمات مطمئن و مجاز انتقال پول
واریز نمائید (Royal Bank of Canada RBC) به حساب بانک رویال کانادا

003
04062
5128020 
ROYCCAT2 SWIFT
021 00 0021
شماره موسسه مالی
شماره انتقال     شماره حساب
شماره کد
شماره ABA
 

بانک یا خدمات مطمئن و مجاز انتقال پول ممکن است هزینه انتقال پول را از شما مطالبه کنند. ابتدا با آنها در مورد هزینه انتقالی مربوطه صحبت کنید

را پرداخت خواهد کرد (RBC Royal Bank) تمام هزینه های انتقال پول به بانک رویال Ourplace


جهت پرداخت اهدایی خود استفاده کنید Pay Pal یا می توانید از سیستم

اهدایی مالی خود را به هر ارزی انجام دهید PayPal همچنین می توانید از طریق
می تواند از طریق تلفن، فاکس، پست و/ یا اینترنت انجام شود PayPal اهدایی مالی با

انتقال داده می شود را می پردازد. که شامل هزینه های تبدیل ارز، وجوه انتقالی و دریافت می باشد PayPal تمام هزینه های مربوط به پولی که به Ourplace

بپردازید Master Card و American Express ، Discover همچنین بشما امکان می دهد تا اهدایی مالی خود را از طریق کارتهای اعتباری PayPal

!! به افرادیکه بــدهـــی دارند استفاده از این کارتهای اعتباری را توصیه نــمــی کــنــد Ourplace
ما از کارتهای اعتباری برای نیازهای کاری خود استفاده می کنیم. بهرحال، در زمان داشتن بدهی در کارت اعتباری
این پولها را در حساب خود پس انداز می کنیم تا موعد پرداخت بدهیهای خود را بپردازیم.


هستید PayPal اگر خواهان پرداخت اهدایی از طریق
هر زمان که حاضر هستید روی ... کلیک کنید
را دنبال کنید PayPal و از آنجا دستورالعمل های

مسلماً شما در صدد ترک سایت ما نیستید
باز گردید www.hendrickus-ofOurplace.com بدین ترتیب شما می توانید هر زمانی به سایت ما

خلاصه مطالب

گسترش داده Ourplace امیدواریم توانایی خود را جهت کمک به افرادیکه صادقانه از خدا طلب کمک می کنند از طریق
و از طرف کسانیکه مایل به اینکار هستند حمایت شویم.

بخاطر داشته باشید، ما تنها با مشیت و بخشش الهی می توانیم کمک کنیم!
کمک کنید؟ Ourplace از خدا بپرسید چگونه می توانید به خودتان و
شما به فراتر از آرزوهای خود مستفیض خواهید شد!

سلامتی و ثروت از طرف خداوند برای شما و خانواده شما باد

hendrickus of Ourplace

 
Ourplace یک سرویس پیامبرانه متمرکز بر حضرت مسیح است – که در راه خدا با قدرت الهی و با افتخار به زندگی ادامه می دهیم
  English |   Français  | Español | Chinese |           中文 Italiano | Persian |            فارسی   Arabic |            العربية Hebrew             עברית Other Languages